fbpx
Famílies, participeu!!

Famílies, participeu!!

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

Si voleu participar, podeu escriure un correu a: escola.musica@lesfranqueses.cat expressant la vostra voluntat de formar part del Consell Escolar i indicar-nos si ho feu desde la part de pares/mares o d’alumnes.

Des de l’Escola us animem molt a participar!