Formació d’aprofundiment (a partir de 12 anys)

Instrument

A classe d’instrument treballem en grup o individualment les competències musicals des de la perspectiva de l’instrument, integrant-hi l’aprenentatge del llenguatge musical.

Conjunt instrumental

A conjunt instrumental posem en comú els aprenentatges instrumentals individuals, interpretant un repertori establert, però també donant peu a la creativitat dels propis alumnes.

Creativitat

De manera funcional, treballant per projectes i sempre amb suport informàtic, introduïm els alumnes en el món de creació musical, l’harmonia i els arranjaments.

 Matrícula: 40€

Pack Aprofundiment

66€ / mes
  • Instrument (45′ + 45′) i/o Conjunt Instrumental (45′) i/o Creativitat (45′) i/o Coral (60′)

Instrument (Aprofundiment)

46€
  • En grup 45′ + 45′

Conjunt instrumental (Aprofundiment)

26€
45′

Creativitat (Aprofundiment)

26€
90′

Coral (Aprofundiment)

26€
60′