Oferta d’instruments

A l’Escola oferim la possibilitat d’aprendre a tocar aquests instruments: