Formació bàsica (a partir de 7 anys)

Instrument

A classe d’instrument treballem en grup o individualment les competències musicals des de la perspectiva de l’instrument, integrant-hi l’aprenentatge del llenguatge musical.

Conjunt instrumental

A conjunt instrumental posem en comú els aprenentatges instrumentals individuals, interpretant un repertori establert, però també donant peu a la creativitat dels propis alumnes.

Música viva

A música viva treballem tots aquells aspectes musicals més enllà de la tècnica instrumental: el cant, l’afinació, reforç de conceptes musicals teòrics, la percepció auditiva…

 Matrícula: 40€

Pack Bàsic

66€ / mes
  • Instrument (45′ + 45′) + Conjunt Instrumental (45′) + Música Viva (45′)

Conjunt Instrumental (Bàsic)

26€
45′

Música Viva (Bàsic)

26€
45′

Instrument

46€
  • En grup 45’+45’, individual 30’